Wibergs möbler - Genuint hantverk från Älvdalen i Dalarna

Wibergs möbler har ett kvalitetstänkande som genomsyrar tillverkningen i alla led. Som en extra trygghet för dig lämnar vi en kvalitetsgaranti som omfattar ram- och resårbrott har ett kvalitetstänkande som genomsyrar tillverkningen i alla led. Som en extra trygghet för dig lämnar vi en kvalitetsgaranti som omfattar ram- och resårbrott.

Dhar ett kvalitetstänkande som genomsyrar tillverkningen i alla led. Som en extra trygghet för dig lämnar vi en kvalitetsgaranti som omfattar ram- och resårbrott.

Wibergs möbler AB
0251 - 10083
leif@wibergsmobler.com